Neutralisering af hunde.
Af Fagdyrlæge Finn Boserup

Neutralisering af hunde.

Skrevet af Fagdyrlæge Finn Boserup.

I det moderne samfund er vores hunde - i dette tilfælde vores familiehunde-underkastet samfundets generelle vilkår, hvilket vil sige, at hundene må leve på menneskets betingelser.

Et hundeliv på menneskests betingelser forlber normalt ganske udmærket til gensidig glæde for hund og ejer, men i visse perioder kniber det for hunden at indpasse sig under disse forhold, hvilket medfører gener af varierende karakter for ejeren - og i lige så høj grad for hunden. Disse perioder er fot hunhundens vedkommende løbetidsperioderne, de almindeligvis forekommer 2 gange om året.

For han hundens vedkommende er sådanne perioder afhængige af, om der i nabolaget er hundhunde i løbetid.

Ulemper i og efter løbetiden.

De ulemper, som opstår, kendes jo nok af de fleste hundeejere, nemlig for hundhundens vedkommende blødning fra skeden med efterfølgende pletter på gulve og gulvtæpper - samt hylen fra de hanhunde, som tiltrækkes af løbetiden.

 For hanhundens vedkommende består ulempernei , at hunden bliver meget urolig. Den vil gerne strejfe og søger at bryde ud af hus eller indhegning, og den stikker af, hvis den ser sit snit til det. Eller den hyler og skraber på døre osv. for at komme ud til den atråede.

Menneskets regulering af disse forhold påvirker naturligvis også hundene i meget betydelig grad, idet vi mennesker på helt unaturlig måde hindrer dyrene i at følge deres instinkt, og her er tale om meget basalt instinkt, nemlig at opsøge hinanden med parring til følge.

Yderligere ses hos nogle hunhunde det fænomen, som kaldes nervøs eller indbildt drægtighed - en hormonel ubalance, som ca. 2 måneder efter løbetiden bvirker, at hunden tror, at den skal føde eller lige har fået hvalpe. Dette bevirker, at hunden er urolig, ikke vil spæise, skraber legedyr og ligende til sig og forsger at lave en rede, og der kan komme mælk i mælkekirtlerne. I denne periode er hunden psykisk ude af balance og kan være særdeles vanskelig at omgås.

Man møder ofte den opfattelse, at hvis hunden får et kuld hvalpe, vil dette problem være afhjulpet. Det må man nok betragte som gammel overtro, selvom det i enkelte tilfælde ikke kan udelukkes, at et kuld hvalpe kan mindske denne gene.

 Fordele ved sterilation og kastration.

For at undgå de psykiske belastninger, som disse perioder medfører for hundene og deres ejere, og for at undgå en overproduktion af hvalpe, som enten må aflives eller kommer til at leve en kummerlig tilværelse som uønsket individ, vælger mange mennesker, at lade deres dyr kastrere eler sterillisere - en løsning, som  set ud fra et dyreværnsmæssigt og sundhedsmæssigt synspunkt, er den eneste rigtige.


Sterilistion.

For hunhundens vedkommende består pertionen i, at såvel æggestokke som livmoder fjernes gennem en åbning i bugvæggen. I enkelte tilfælde fjernes kun livmoderen.

 Efter min opfattelse er det en særdeles dårlig løsning, idet hunden ganske vist ikke kan få hvalpe, men de tidligere beskrevne ulemper for hund og ejer vedbliver at opstå et par gange årligt, da hunden fortsat kommer i løbetid.

Selve operationen foretages under bedøvelse og medfører meget små ulemper for hunden. Så små ulemper, at indgrebet udføres ambulant.

 En anden måde at undgå løbetid på er at give hunden hormonindsprøjtninger hver 5.måned. På denne måde holder man konstant hundens æggestokke inaktive, hvilket medfører, at de normale cyklus ophører, og at hunden derfor ikke kommer i løbetid.

Det er imidlertid sådan, at nogle hunde tilsyneladende ændrer psyke eller på anden måde ikke kan tåle disse hormonbehandlinger, og risikoen for udvikling af kræftknuder i mælkekirtlerne bliver større. Derfor er sterilisagtion på alle måder den rette løsning.

Kastration.

For hanhundens vedkommende er indgrebet noget mindre, idet testiklernekan fjernes uden åbning til bughulen - under forudsætning af, at begge sider normalt placeret i pungen.

Selve indgrebet består i fjernelse af begge testikler gennem et lille snit i huden med efterfølgende sammensyning af operationssåret. Også dette indgreb medfører meget små ulemper for hunden og udføres ambulant.

Hvis man ikke ønsker at lade hunden kastrere, kan man overskærer sædlederen fra begge testikler og derved undgå , at hunden kan forplante sig. Ved denne fremgangsmåde undgår man imidlertid ikke de gener, som man i de fleste tilfælde ønsker at undgå, hvorfor dette indgreb kun sjældent er tilfredsstillende.

HVornår skal man lade sin hund operere ?

I princippet kan man udfører disse operationer på meget små hvalpe, men af hensyn til hundens harmoniske udvikling er det mest hensigtsmæssigt at lade hunden komme gennem puberteten, før man lader den operere. det vilfor de flerste hundes vedkommende sige, at de kan opereres, fra de er knap et år og på et hvilket som helst tidspunkt herefter.

For hunhundens vedkommende opnår man en reduktion i risikoen for kræftknuder i mælkekirtlerne ved sterilistion, og reduktionen er størst, jo yngre hunden er.

Hunhunden kan endog sterilisseres under drægtighed.

Det er ikke synd.

Det hyppigste argument mod at lade sin hund sterilisere eller kastrere er, at det er synd for hunden.

Mon ikke det er mindst lige så synd for dyrene, at man hindrer dem i en så basal funktion som tilfredsstillelse af kønsdriften ?

Hundens vægt efter indgrebet.

Ofte hører man, at kastrerede og steriliserede hunde bliver dovne og fede.

Ved sterilisation og kastration nedsættes de opererede dyrs stofskifte, og dermed nedsættes deres kaloriebehov.

Det er dog kun lidt, og erfaringerne viser da også, at de hundeejere, som er opmærksomme på problemet fra starten og sørger for at opretholde det samme motionsniveau og afpasser kostmængden, ikke får problemer med at holde deres hunds vægt på det samme som før indgrebet.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.06 | 14:37
Venteliste osv har modtaget 111
02.05 | 08:59
LABRADOODLES har modtaget 36
26.03 | 07:38
Hvalpe har modtaget 3
04.03 | 21:24
Danske Labradoodler har modtaget 150
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE