Gør køreturen til en positiv oplevelse

Skrevet af DR/ aftenshovet

Hund i bilen – trygt og sikkert

Det siger næsten sig selv, at det er lidt naturstridigt, når en hund affinder sig med at sidde i en bil og køre 70 km/t ud af en snoet landevej med huller i vejen, opbremsninger osv. Tryghed i en sådan situation er ikke medfødt, det er tillært.

Den første køretur
Hundens første køretur har indflydelse på, hvordan hunden senere har det med at sidde i bilen. Hunde lærer bl.a. ved association. Når hunden oplever noget nyt, så laver den hurtigt en kobling af situationen og den sindsstemning, hunden er i. Eksempel: Hvis hvalpen/hunden bliver køresyg på køreturen og/eller hvis køreturen fører til et besøg hos dyrlægen, hvor hvalpen først oplever at være lidt utryg ved fremmede lyde, lugte og hunde OG bliver vaccineret og ID mærket (gør lidt ondt), så forbinder hunden hurtigt køreturen med noget ubehageligt. Næste gang hunden ser bilen, genkalder den sindsstemningen den forbandt med bilen: Køretur + bil + oplevelse = ubehag.

Mange eller få oplevelser
Hvis den første køretur hurtigt følges op af flere korte ture, som fører til noget (for hunden) meget behageligt eller sjovt, så vil de fleste hunde hurtigt ændre associationen til noget positivt og begynde at forbinde bilen med noget godt.
Hvis den første ubehagelige køretur ikke følges op af gode oplevelser, så er det alene den ubehagelige sindsstemning, hunden genkalder, når den ser en bil. Over tid kan dette forværres.
De fleste hvalpe/hunde tilvænnes at køre i bil uden de store problemer. De bliver måske lidt urolige de første par gange, de er ude at køre, men det forsvinder som oftest, så snart de forbinder køreturen med noget sjovt som f.eks. en tur i skoven, på stranden eller i parken.

Vi kender ikke altid årsagen
Det er ikke altid, at vi kender den præcise årsag til, at hunden er (blevet) utryg ved at køre bil. Generelt kan man sige, at bilens bevægelse, herunder hundens placering i bilen (mere urolig bevægelse bagerst i bilen), motorens lyd, manglende udluftning og køresyge alene eller tilsammen, kan få hunden til at føle ubehag og angst. Hvis hunden føler tilbageværende ubehag efter køreturen, vil dette forstærke angsten ved næste køretur.

Ulykker kan ændre oplevelsen
En gang imellem sker det, at en ellers glad og ”bil-vant” hund bliver utryg ved at køre bil. Det kan eksempelvis ske, hvis hunden har ligget i en bil, som har lavet en kraftig nødopbremsning, undvigemanøvre eller har været involveret i et trafikuheld. I en sådan situation kan der ske en række ting. Løse genstande i bilen omkring hunden kan trykke eller ramme hunden. Hunden påvirkes også af bilens kraftige bevægelse, vores råben osv. Vores sindstilstand efter en nødsituation påvirker også hunden. Vi optræder selv (forståeligt nok) uroligt, måske er vi kede af det, og vi tænker på ting som personskade, udveksling af forsikringsoplysninger osv. Og midt i det hele sidder en hund, som også er blevet forskrækket. Nogle gange er ængsteligheden synligt på hunden, og andre gange opdager vi det først, når vi næste gang skal have hunden med ud at køre.         

Eksempel på et træningsforløb
Nedenfor har vi beskrevet et forløb, som skal lære hunden (igen) at være tryg og glad for at køre med i bilen. Programmet skal følges nøje. Spring ikke punkter over, og gå ikke til næste punkt før hunden er rolig og ikke viser tegn på ubehag eller angst. Gå hellere et skridt tilbage, hvis du er i tvivl om hundens reaktion. Gentag gerne træningen et par gange dagligt, men træn ikke mere end 5-10 min. af gangen. Ros for selv det mindste fremskridt og skæld aldrig hunden ud. Slut altid med en god oplevelse.

1. Lok hunden med glad stemme og brug af godbidder eller favoritlegetøj, over til bilen. Bemærk! Hvis hunden er meget bange, kan det være nødvendigt at rose og belønne, for at hunden ser på bilen. Leg evt. rundt om bilen, kast med godbidder og legetøj, og gør hunden glad for at være i nærheden af bilen.
2. Lad dørene i den parkerede bil stå åben (hunden kan se en ”fri-rute”, og derfor bilen virker mindre indelukket). Lok hunden op i bilen. Ros hunden! Tag hunden ud igen efter 10 sek. gentag et par gange. Kast evt. bold eller godbidder ind i bilen. Lad hunden springe ud igen.
3. Gentag træningen af dette punkt indtil hunden af egen drift hopper ind i bilen.
4. Lad evt. hunden spise sin mad eller en tyggeben i den parkerede bil.
5. Placer hunden et sikkert sted i bilen (husk på, at der er færrest svingninger og mindst uro foran i køretøjet). Sid sammen med hunden i bilen i et par min. Ros og beløn.
6. Luk dørene (åbn vinduer lidt) og gentag indtil hunden upåvirket kan sidde i bilen. Sæt dig gerne sammen med hunden i bilen og læs avisen.
7. Start motoren kortvarigt - men kør ingen steder. Gentag indtil motoren kan køre i tomgang, og hunden ikke viser tegn på uro i 2 minutter. Ros hunden for at være rolig.
8. Kør nu en meget kort tur på 50 - 100 meter. Stop bilen, tag hunden ud, og lav noget, hunden synes er sjovt, som eksempelvis kast med bold, søgning efter godbidder eller leg med venlig hund, som din hund kender.
9. Forøg gradvis afstanden og sørg ALTID for at noget positivt venter hunden forude (husk også at sørge for god udluftning).
10. Når hunden mange gange i træk oplever, at bilturen forbindes med noget – for hunden – positivt, så vil en evt. dårlig oplevelse fylde mindre i hundens bevidsthed og den vil i stedet lave en positiv association til bilen og springe i bilen med glædelig forventning om det, der venter forude. 

God køretur!

| Svar

Nyeste kommentarer